21k Sports is a generic and dynamic team that manages to combine marketing of sport equipments with an active life style to which it adds the involvement of social responsibility. Generous and Incredible beautiful people make noble gestures in order to achieve positive changes- these are the primaries features of collaboration and team involvement. Although it is a recent sport company from the Republic of Moldova, it managed to gather a group of enthusiastic and to ensure a beautiful atmosphere at the events it organises. This partnership serves for us as an example of collaboration between 2 youth clubs that have something to learn each over and have to develop sport.
———————-
21k este o echipă energică, dinamică care reușește să îmbine comercializarea echipamentelor sportive cu modul de viață activ la care adaugă și implicarea responsabilității sociale.
Oameni mărinimoși, nemaipomenit de frumoși, fac gesturi nobile pentru realizarea schimbărilor pozitive – acestea sunt caracteristicile primare ale colaborării și implicării în echipă. Deși e o companie recentă pe piața sportivă din Republica Moldova, a reușit să închege un grup de entuziaști în jurul său și să asigure o atmosferă frumoasă la evenimentele pe care le organizează. Acest parteneriat este pentru noi un exemplu de colaborare între două cluburi tinere, care au ce învăța reciproc și dezvolta sportul.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *